mua bánh gai làng Mía

1432627765_banhgai2881389755488

Đặc sản bánh gai làng Mía – Thanh Hóa

Ngày nay, ở làng Mía nói riêng nhiều nơi khác của huyện Thọ Xuân vẫn giữ được nghề làm bánh gai. Hằng năm, cứ đến ngày giỗ của hai vị anh hùng dân tộc Lê Lai và Lê Lợi người dân khắp vùng Thọ Xuân làm bánh gai dâng trong mâm lễ vật. Huyện Thọ