Sản Vật Bình Thuận

nuoc-mam-phan-thiet-truyen-thong

Sản vật nước mắm Phan Thiết – Bình Thuận

Tuy nhiên, theo luật định, độ đạm mà nhà sản xuất khai báo trên bao bì chỉ là đạm tổng, không phải là đạm dinh dưỡng. Nước mắm Phan Thiết là tên gọi chung các loại nước mắm xuất xứ từ Phan Thiết, một địa phương có nghề làm nước mắm truyền thống. Nước mắm