lợn hương

311-0324

Lợn Hương – Sản vật Cao Bằng

Năng suất sinh sản của lợn Hương thấp so với nhiều giống lợn nội của Việt Nam. Lợn có tuổi đẻ lứa đầu 11 – 12 tháng, số con sơ sinh sống 5 – 11 con/ổ, số con cai sữa 7,25 con/ổ. Lợn Hương là giống lợn được nuôi phổ biến ở các huyện biên