giá bún chả hà nội

buncha_3-768x542

Thưởng thức bún chả đặc sản Hà Nội

Nhà bên cạnh không chịu, dùng cái quạt to hơn, bếp nhiều than hơn, thốc trả lại cho um khói, cứ thế, cuộc chiến tranh khói, chiến tranh rất nóng cứ thầm lặng diễn ra để tranh giành khách ăn bún chả. Bún chả là một món ăn độc đáo của Hà Nội, có từ