Vịt Sín Chéng – Sản vật Lào Cai

Vịt có sức sống tốt, ít chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh, hại. Hiện nay, tổng đàn toàn huyện Si Ma Cai có hơn 6.000 con.
vit_2_wxlz
Vịt Sín Chéng là nguồn gen vật nuôi bản địa, có từ lâu đời của người dân xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Đây là gen quý đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo tồn, lưu giữ và đưa vào danh mục để khai thác và phát triển phục vụ phát kinh tế tại địa phương này.[1][2][3] Vịt Sín Chéng là trọng lượng lớn, thịt ngọt; chu kỳ đẻ trứng liên tục khoảng ba tháng, trứng to, vỏ trứng có màu xanh, tỷ lệ lòng đỏ cao. Vịt có sức sống tốt, ít chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh, hại. Hiện nay, tổng đàn vịt Sín Chéng toàn huyện Si Ma Cai có hơn 6.000 con.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *